ТВОРЧІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА. Вчителі, батьки, діти і школа (Частина ІІ)

II блок. Виховна робота
У другому блоці «Супутника класовода» пропоную розмістити інформацію, яка допоможе правильно, змістовно спланувати напрями, форми виховної роботи з класним колективом в цілому і з кожним вихованцем зокрема.
Треба виховувати дітей своєю любов’ю, вірити їм, допомагати стати добрими та великодушними. У жодному разі не зневажати, не пригнічувати, а, навпаки, підносити власну гідність кожного. Не треба боятись бути добрим, ніжним, ласкавим. Часто, не бажаючи поступитись, ми протиставляємо свою волю волі учня й тим самим утрачаємо духовний зв’язок з ним. Багато ситуацій можна вирішити за допомогою ласки, жарту, казки. Без ласкавих слів дитині все одно, що без сонячного світла. А звідси й погані вчинки – «у темряві». Людське ставлення до дитини – це усвідомлена, цілеспрямована праця, що виключає жорстокість, праця з надією на формування найкращих рис та якостей. Треба любити дітей такими, якими вони є, бережно ставитись до кожного з них, спиратись лише на позитивне й вести боротьбу зі слабкостями. А головне, щоб діти були завжди далеко від полюса зла. Нехай зрозуміють, що любов, доброта, великодушність сильніше від усього недоброго, злого.
Виходячи з таких позицій, у власній педагогічній діяльності вчитель має керуватись певними правилами заповідями. Для мене взірцем таких правил є гуманно-особистісна технологія Ш. Амо- нашвілі. Тому до «Золотих правил» класовода включаю десять таких заповідей, які розміщую в розділі.

1. «Золоті правила» класовода
1.    Налаштуй дитину на виховання.
2.    Зроби радістю її спілкування з тобою.
3.    Середовище дорослого спілкування – зразок.
4.    Першооснова – віра в дитину.
5.    Піклування один про одного, про людей.
6.    Не вивищуй і не принижуй штучно.
7.    Зрозуміти людину треба нам.
8.    Проникливість, послідовність, терплячість.
9.    Доброта, любов + вимогливість, відповідальність.
10.    Геть авторитарність, грубість, примус.

Класний керівник це людина творча, як будь-який дослідник, він створює свою творчу лабораторію, яка допомагає йому зробити виховний процес захоплюючим. Звичайно, перш ніж будувати свою систему роботи з формування творчої особистості дитини, необхідно вивчити її індивідуальні й особистісні якості, її інтереси та нахили. Це наступний етап моєї роботи.
Разом із психологом ми виявили рівень розвитку психічних процесів учнів. Визначили тип темпераменту шляхом спостереження, анкетування, індивідуальних бесід з учнями, визначили їхні особистісні особливості, вивчили особливості характеру й поведінки, дослідили інтереси учнів, їхні нахили до певного виду діяльності, склали карту спрямованості інтересів учнів, визначили статус кожного учня в дитячому колективі (лідери, популярні, замкнуті, ті, хто прилаштовується), визначили роль дитини в суспільному житті класу (ініціатор, виконавець, організатор), виявили в дітей позитивні якості, які слід розвивати, й негативні якості, яких, по можливості, слід позбавитись.
У результаті такої роботи з’явилась можливість створити карту рівня вихованості учнів класу, яка стала наступним необхідним розділом цього блоку «Супутника…»

2. Карта рівня вховання учнів класу
Оцінюється кожним учнем за 10-бальною системою.
Після отримання цих результатів допомогла учням визначитися з вибором гуртків.

3.    Психолого-педагогічна характеристика класу

4.    Мета виховної роботи

5.    Виховні завдання

6.    Закони шкільної родини
Слід зазначити, що у класі працює самоврядування. Уся творча діяльність колективу відбувається в уявному Зоряному місті. Назва цього міста невипадкова. У кожній людині живе маленьке сонечко, яке зігріває добротою, ласкою, щедрістю всіх тих, хто знаходиться поруч. Водночас кожна людина є маленькою зірочкою, блиск якої освічує її життя. Ця зірочка спонукає людину бути активною, творчою, ініціативною, талановитою. У нашому класі таких зірочок 29. І кожна сяє своїм особливим блиском, світлом (батьківські збори в школі).
Тому наше уявне місто ми назвали «ЗОРЯНЕ». І в ньому кожний:
З ірка
О птимізму
Р адості
Я скравості
Н аполегливості
Е нергійності

Кожна зірка має свою силу світла. Якщо зоря дуже віддалена, її блиск менший. У нашому місті всі зірочки можуть себе проявити в колективних творчих справах. Зірки з більшою силою блиску зібрали навколо себе зірочок, які мають подібний колір світла. Так утворилися сузір’я: «Краси й затишку», «Внутрішніх справ», «Цікавого дозвілля», «Порядку й дисципліни», «Здоров’я», «Зеленого дива», «Книголюбів».
Таким чином, у «Супутнику…» є необхідність збереження цієї інформації в такому розділі

7. Доручення учнів
Висить і на стенді.
8. Перспективний план виховної роботи школи на навчальний рік
Видається адміністрацією школи.

9. Загальношкільні заходи
Видається адміністрацією школи.
Наступним етапом моєї діяльності було складання плану-програми виховної роботи з дитячим колективом. Уважаю, що головна мета планування – так організувати життя дитячого колективу в позаурочний час, щоб учні добровільно, непримусово, з великим бажанням приймали участь у різноманітних справах класу та школи, учились бути самостійними, уміли б оцінювати свої можливості й постійно намагались пізнати самих себе. Тому план- програма повинен відображати продуману систему виховної роботи, її провідні напрями на певний відрізок часу, передбачати проектування розвитку колективу й моральне вдосконалення окремих учнів, намічати необхідну сукупність заходів для вирішення конкретних завдань.
У своїй роботі до планування залучаю самих учнів, тому що вважаю, що колективне планування це творча й організаторська діяльність, через яку кожний член колективу бере участь у визначенні перспектив, у пошуці та виборі спільних справ на новий період, розробці конкретного плану роботи.

Зміст існування класного колективу життя, насичене яскравими подіями та враженнями, а діяльність активна, усвідомлена, як необхідність, що тішить душу. Однією з найефективніших форм саме такої діяльності є колективні творчі справи.

Плануючи сітку виховних заходів, у першу чергу:
o    Визначаю мету й завдання відповідно до віку дітей, рівня розвитку колективу.
o    Залучаю до планування самих дітей у формі конкурсів на найкращу пропозицію плану, на найкращий проект справи; заповнення анкет-пропозицій; розвідку справ; виготовлення газет-»блискавок» із пропозиціями плану; аукціон ідей.
o    Вивчаю календар знаменних дат і план школи.
o    Виявляю необхідні для поглибленого вивчення навчальних предметів екскурсії, перегляди вистав.

У сукупності утворюється перелік справ, які обговорюються в ділових іграх «Плануємо життя класу», на класних годинах «Перспективи нашого класу».
Слід зазначити, що діти молодшого шкільного віку це безпосередні, життєрадісні, жваві вихованці. Вони самі із задоволенням підкажуть, допоможуть вибрати ту справу, якої потребує їхня дитяча природа, їх віковий рівень. Ми разом вибираємо те, іцо найцікавіше й найнеобхідніше. Виділяю «найцікавіше», бо діти вибирають саме такі справи за змістом. Але ж є те, чого діти не розуміють, те, що потрібно для їх розвитку. Таке «необхідне» приховую у привабливій формі та назві роботи:
o    Збір-вікторина «Чому вулиці носять таку назву».
o    Година спілкування «Як я можу проявити милосердя».
o    Дискусія «Хто повинен захищати Вітчизну?».
o    Рольова гра «Суд над шкідливими звичками».

Кожну творчу справу доповнює низка справ для окремих груп колективу. Таким чином, у підготовці до класної години-збору «Чисте джерельце», присвяченої Всесвітньому дню води, сузір’я «Внутрішніх справ» розробляло завдання для кожної мікрогрупи колективу:
o    Сузір’я «Цікавого дозвілля» готувало випуск стіннівки з ребусами на екологічну тему.
o    Сузір’я «Книголюбів» проводило пошук інформації про проблеми замулення джерел.
o    Сузір’я «Зеленого дива» визначало наявність існування проблеми в нашій місцевості.
У результаті проведеної роботи складається коло необхідних і цікавих для дітей справ. Саме тепер є можливість скласти наступний розділ.

10. Перспективний план роботи з класним колективом
Особливу роль у формуванні творчої особистості дитини віддаю сім’ї. Уважаю, тцо діти й батьки знаходяться в постійному пошуку, сучасна сім’я має великий інтелектуальний потенціал, а завдання вчителя уміло використати його для організації вільного часу дітей, заповнюючи дозвілля корисними як для здоров’я, так і для розуму справами. Яку сторону розвитку ми б не взяли, завжди визначальну роль відіграє сім’я. Саме сім’я відповідає за фізичний та емоційний розвиток дитини, сім’я відіграє головну роль у розумовому розвитку дитини, впливає на ставлення дитини до навчання й у більшості визначає її успішність.
Виходячи з таких міркувань, до плану роботи з дитячим колективом обов’язково включаю розділ «Взаємодія з батьками» з метою залучення батьків у колективну співпрацю. Метою такого включення я вважаю донесення до батьків розуміння їхньої ролі у формуванні творчої особистості дитини, розуміння того, що для дитини дуже важливі похвала, підтримка і схвалення батьками тих справ, якими захоплені їхні діти, можливість пояснити батькам, що діти не повинні бути лише взірцями життя, вони можуть і повинні бути його активними будівельниками.

11. Взаємодія з батьками
12.    Готуємось до батьківських зборів
Тут збираю свої  сценарій батьківських зборів, «чернетки» зборів, необхідний матеріал для виступів, обговорень тощо.

13.    Облік відвідування батьківських зборів
14.    Протоколи батьківських зборів

15.    Анкетування батьків
У цьому розділі збираю результати анкетування батьків за різними напрямами.

16.    Батьківський комітет класу
Класний керівник це організатор і керівник цілісного педагогічного процесу. Це педагог, який є «центром» організації, координації всіх упливів, спрямованих на одну особистість, на колектив учнів. Діяльність класного керівника в сучасній школі необхідно оцінювати саме з такої позиції. А свою робоїу хочу завершити словами В. Сухомлинського: «Через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини».

Одна думка про “ТВОРЧІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА. Вчителі, батьки, діти і школа (Частина ІІ)

  1. Повідомлення: РОДИНА ТА ШКОЛА РАЗОМ ПРОГРАМА ДЛЯ ВСІХ. | Школа родина, батьки та вчителі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>