ПОЄДНАТИ НЕПОЄДНУВАНЕ. Взаємодія школи, вчителів і батьків

Більшість учителів наших шкіл сьогодні мають значне навантаження.

Класне керівництво та предметне викладання
1 ікаво, що вчитель історії України – це ще й учи- I тель всесвітньої історії, правознавства, а також І класний керівник. Особливо таке скупчення часте ? в малих містах, а ось у селах такий учитель може Л ще викладати й фізичну культуру. Це пов’язано частково з тим, що вчителі, щоб досягти своєї вісімнадцяти- годинної ставки, набирають усе, що можливо. Щодо класного керівництва, то за ним женуться більшість учителів шкіл. Зрозуміло, що класному керівнику доплачують за це, а також за ведення журналу, за догляд класного приміщення. Такі додаткові сплати і спонукають звичайних предметників ставати класними керівниками. Та чи можливе таке поєднання з огляду та ті навантаження, які лягають на плечі такого універсального педагога?

Які ж обов’язки класного керівника
По-перше, класний керівник повинен вести всю класну документацію, тобто облік учнів, табель успішності, класний журнал, а також планування виховної роботи та конспекти проведення класних годин чи інших позакласних заходів. Окрім того, класний керівник ідеально повинен знати успішність класу, соціальне становище їх сімей і багато іншого. До документації класу відносяться також особові справи учнів, які обов’язково треба заповнювати при необхідності. Класний керівник має уважно вивчити листок здоров’я кожного учня й оформити відповідну сторінку класного журналу. До обов’язків класного керівника також входить планування виховної роботи з учнями його класу, робота вчителя з батьками, ведення відповідного плану з нотатками. До компетенції класного керівника також входить обов’язок ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагополучних сімей і з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.
По-друге, невід’ємною ланкою роботи класного керівника є співпраця (постійне спілкування) з учителем, який працював із класом у початковій школі, та з учителями-пред- метниками середньої школи, щоб з’ясувати ступінь працездатності учня, його пізнавальної діяльності, а також інтелектуальні можливості школярів, дітей, які вимагають особливої педагогічної уваги. Класний керівник повинен допомагати предметникам у питаннях навчання й виховання учнів свого класу.
Не менш важливим завданням класного керівника є розсаджування дітей з урахуванням їх побажань і даних листка здоров’я.
Класний керівник під час навчального часу бере учнів під свою повну опіку. Він мусить займатись питаннями не тільки успішності учнів, а й відвідуваності та зовнішнього вигляду. А це значить, що в компетенції класного керівника реагувати на пропуски учнями занять без поважних причин, ці ж пропуски треба переносити до класного журналу. Він також повинен займатись перевіркою щоденників учнів раз на тиждень, також, згідно з розкладом, раз на тиждень проводити виховні години.
Важлива роль класного керівника й у позакласній діяльності учнів. Це й організація свят, тематичних вечорів, екскурсій, конкурсів тощо. Це також робота з батьківським комітетом, проведення батьківських зборів, догляд за класом (його зовнішнім виглядом, загальним станом, наявністю класного куточка тощо).
Отже, обов’язків чимало. Як же їх можливо суміщати з роботою вчителя- предметника? І чи доцільно це?

Чи можливо встигнути все?
Звісно, окрім обов’язків, які переслідують класного керівника, є ще й обов’язки вчителя-предметника. Безумовно, це та ж документація (заповнення журналу успішності, складання конспекту занять, складання та заповнення плану роботи на день, місяць, рік). Робота з документацією та її оформлення це обличчя та слава вчителя, а отже, тут дуже важлива охайність, що потребує часу. Окрім документації є також проведення уроків, яке не допускає поєднання двох справ. Тобто вчитель-про- фесюнал не допустить, щоб на одному уроці відбувалось і викладення нового матеріалу чи опитування, й заповнення журналу другого класу. Це не тільки не професійно, а ще і шкідливо для розуміння дітьми матеріалу.
Учитель-предметник також являється й педагогом для класу, в якому проводить урок. Проте така педагогічна діяльність, як настанови, перевірка успішності на попередніх уроках, дуже заважає власне класному керівнику під час його предметного уроку в його ж класі (взаємодія школи і батьків). Це знижує й успішність учнів.
Отже, у будь-якому сенсі учитель- предметник і класний керівник – речі несумісні, й поєднувати їх одній людині майже неможливо.
Для того щоби встругнути поєднати всі обов’язки цих двох посад, педагог повинен працювати в позаробочий час, що у свою чергу негативно вплине на особисте життя вчителя, його спілкування з родиною. Тобто поступово втратиться особистість.
Хитрощі в питаннях поєднання двох робіт – це можливо, й сьогодні є неабиякі професіонали, але це недоцільно, якщо педагог хоче проявити свій професіоналізм, а не розсіяність, поспіх і безпечність.

«У будь-яких сентенціях учитель-предметник і класний керівник – речі несумісні, й поєднувати їх одній людині майже неможливо.»

Наслідки невстигання
Будь-яка непрофесійність має свої наслідки. Ось чого можна чекати від учителя, який не тільки викладає свій предмет, а ще є класним керівником.
Шкода для класного керівника. Перше, про що забуде класний керівник, – це про учня як частину соціуму. Тобто він утратить себе як педагог. Скоріш за все, класний керівник не буде закривати очі на прогули та неуспішність, проте з такими дітьми проводитиме менше виховних бесід, а з часом змириться з важкими учнями і взагалі відвернеться від них. Також через брак часу дуже часто класний керівник доручає заповнення деякої документації, за яку відповідає, своїм учням. Для початку варто сказати, що це суперечить постулатам школи. Також учитель ризикує отримати несовісно виконану роботу, за яку сам буде відповідати. Невстигання часто веде до надмірної нервовості класного керівника, що обов’язково відіб’ється й на дітях, і на колегах, і на сім’ї.
Шкода для вчителя-предметника. Найбільшої шкоди робота за сумісництвом завдасть самоосвіті вчителя. Поєднуючи класне керівництво та предметне викладання, педагог напевне не зможе розвиватись і здобувати нові знання в галузі предмета його спеціальності. Такий розвиток діяльності не тільки нашкодить самому вчителю, а й покладе під сумнів його вчительські здібності та здібності учнів, яких він навчає.
Єдина користь, яку можна винести із такого тандему «класний керівник-предметник» – це підвищена оплата праці. Тільки в цьому випадку тандем виправданий.
Не зважаючи на таку кількість недоліків, ніхто «правила гри не змінюватиме», а отже, треба виходити із ситуації.

Вихід
Вихід, звісно, завжди там, де двері. Проте не в нашому випадку: не звільняти ж усіх учителів тільки за те, що вони крутяться, як білка в колесі, щоб забезпечити сім’ю. Треба спочатку переглянути навантаження на вчителів: варто збільшити час на соціальну та навчальну роботу вчителя шляхом зменшення марудної документаційної роботи. Ще один дієвий спосіб поєднати непо- єднуване – заручитись підтримкою батьків, розприділивши між ними деякі обов^язки в питаннях соціальної роботи. Також можна скористатися способом створення сильної учнівської групи, яка допомагатиме слабшим однокласникам. Але й таку роботу треба організувати.
До того ж, ми забули про учнівське самоврядування та старосту класу, який може взяти на себе роботу контролера. Тобто староста в кінці дня оглядає журнал і виписує учнів із незадовільними оцінками. У кінці тижня такий звіт староста віддає класному керівнику. У такій методиці головне – вірно підійти до справи, адже в результаті староста може стати у класі білою вороною. Щоб уникнути такого непорозуміння, таку роботу можна доручити слабкому учню, а староста буде лише помічником для нього.
У будь-якому випадку, учитель мусить дуже обережно ставитись до поєднання двох, нехай і схожих, професій, щоб не розтратити свій професіоналізм. Єдине, що повинно залишатись виключно вчительською роботою, – це заповнення документації класу. Зауважте, що подібне заучення дітей до «вчительської писанини» може розглядатись як незаконна експлуатація неповнолітніх.
Пам’ятайте, що кожний має займатися своєю справою, тією, яку може фізично осягнути. Адже подавшись за двома зайцями, жодного не спіймаєш, а втратити можна багато. У наш час учителю дуже важко думати про високі матерії, якщо його гола ставка менша за прожитковий мінімум. Проте не в учительській компетенції опускати себе до примітивного споживацького мінімуму. У будь-якому випадку, усі гроші не заробиш.

2 думок про “ПОЄДНАТИ НЕПОЄДНУВАНЕ. Взаємодія школи, вчителів і батьків

  1. Повідомлення: БАТЬКІВСЬКИЙ ДОГОВІР (ПРОЕКТ). Батьки і школа | Школа родина, батьки та вчителі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>